cabecera cuadrada

Espiritual Negro

Facendo clic no título aparece a letra da canción e

clicando no símbolo icono sonido accédese ao seu son.


   

icono sonido Down by the Riverside (Espiritual negro)
      

Rock my soul (Espiritual negro)