cabecera cuadrada

Xotas

Facendo clic no título aparece a letra da canción e clicando no símbolo icono sonido accédese ao seu son.

De Ronda (Xota) icono sonido   Arregui // Harm.: F. A. Rey Rivero